Kommunen er langstrakt frå kysten ved Fedafjorden til heiene i nord kor dei grenser til Bygland, Åseral og Hægebostad. I vest grenser kommunen til Flekkefjord og Sirdal, og i sør grenser Kvinesdal mot Lyngdal og Farsund. Kommunen har nesten 6000 innbyggjarar fordela på 963 km2

Kvinesdal er vertskommune for kraftverka Hisvatn, Solhom og Høylandsfoss. I dei resterande kraftverk er Kvinesdal anten magasin- eller fallkommune. Solhom kraftverk ligg inne i fjellet ved Kvifjorden i Kvinesdal. Kraftverket er det nest største i Sira-Kvina kraftselskap. 

Fordeling av konsesjonskraft - Kvinesdal kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
TjørhomSira-Kvina0,439
SolhomSira-Kvina 31,336
TonstadSira-Kvina 78,300
Åna-SiraSira-Kvina 9,887
HisvatnSira-Kvina 0,286
HøylandsfossFeda 1,305
Totalt volum Kvinesdal kommune121,553

Kjelde: nve.no, Kvinesdal kommune, sirakvina.no, Wikipedia.