Kraftverk

Jørundland

Konsesjonskraftvolum i KIKS
8,87 GWh
Installert effekt
55,2 MW
Produksjon
188 GWh
Fallhøgde
282 m
Antall aggregat
1