Kraftverk

Høylandsfoss

Konsesjonskraftvolum i KIKS
1,54 GWh
Installert effekt
7,5 MW
Produksjon
34 GWh
Fallhøgde
46 m
Antall aggregat
3