Kraftverk

Hisvatn

Konsesjonskraftvolum i KIKS
286 MWh
Installert effekt
3,6 MW
Produksjon
14 GWh
Fallhøgde
221 m