Kristiansand med sine 111 000 innbyggjarar på 644 km2 er fylkeshovedstaden i Agder. Storkommunen grenser til Vennesla og Birkenes i nord, Lillesand i aust og Lindesnes i vest.  

Sjølv om Kristiansand kommune er ein liten kommune i konsesjonskraftsamanheng, er dei fortsatt store som kraftkommune. Kristiansand kommune er den største kommunale eigaren i Agder Energi som også har sitt hovudkontor på Kjøita i Kristiansand.

Fordeling av konsesjonskraft - Kristiansand kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
SaurdalUlla-Førre 0,570
Totalt volum Kristiansand kommune 0,570

Kjelder: Agder Energi, Kristiansand kommune.