Konsesjonskraft IKS (KIKS) er eit selskap eigd av 19 kommunar i Agder og Agder fylkeskommune. Med ei årleg omsetjing på over ein milliard kroner har vi ei nøkkelrolle når det gjeld å forvalte konsesjonskrafta til eigarkommunane.

Hovudkontoret vårt ligg i naturskjønne Valle i Setesdal. Vi er opne for fleksible ordningar; tilsette møtast fysisk ein gong i veka, elles er det moglegheit for heimekontor. Vi diskuterar gjerne hybride arbeidsmiljø og kan vurdere ambulerande kontorløysingar. 

Me søkjer etter to nye medarbedarar: 

Finans- og kraftforvaltar

Økonomi- og konsesjonsforvaltar