Styret i Konsesjonskraft IKS for perioden 2023-2027: 

Medlem Funksjon
Arne Thomassen Leiar
Inger Lise Lund Stulien Nestleiar
Nils Olav Larsen Medlem
Inger-Lene Håland Medlem
Gro Bråten Medlem
Jonny Liland Medlem
Jorunn Lossius Medlem
   
Varamedlem  
Lars Tarald Myrum Varamedlem (fast møtande)
Kristin Ljosland Varamedlem
Jan Andre Myhren Varamedlem

Representantskapet 2023-2027.

Medlem Funksjon
Per Sverre Kvinlaug  Leiar representantskapet
Hans Blattmann Nestleiar representantskapet