"Jeg takker styret i Konsesjonkraft IKS for tilliten til å bli ny daglig leder i selskapet. Jeg kjenner litt til selskapet fra før, og vet at det er veldrevet, og med mye kompetanse internt. Det å arbeide i skjæringspunktet mellom forvaltning, økonomi og juridiske problemstillinger gir mange spennende utfordringer og muligheter. Etter 30 år i kraftmarkedet, har jeg også erfaring med å arbeide tett mot offentlige eiere. Jeg ser virkelig frem til komme i gang." Torbjørn Haugen