Fyrste del av folkevaldopplæringa i KIKS går av stabelen i november 2023. 

Me startar opp med webinar som omhandlar Konsesjonskraft IKS; tal og strategi. Deltakarane blir kjent med selskapet og får ein god introduksjon til den viktige oppgåva selskapet gjer på vegne av kommunane. 

Dei to webinarene under er like - me håpar at de finn ein dato som høver. 

Mandag 13. november kl. 18.00-18.45: Teamslink her.

Onsdag 15. november kl. 18.00-18.45: Teamslink her.

Andre del av folkevaldopplæringa går me gjennom lovverk og systemet rundt konsesjonskraft og tek eit djupare dykk i korleis me forvaltar krafta. 

Mandag 27.november kl. 18.00-18.45: Teamslink her

Tredje del vil me ta enda eit skritt ned i materien og sjå vidare på totalbiletet med den informasjonen de har fått i dei foregåande webinara. Me anbefalar alle, spesielt politikarar, å delta på alle tre webinar for best utbytte. 

Tema for siste del vert kraftmarknaden og korleis den fungerer. Me tek ei gjennomgong av prisar for åra frametter og kva som kan påverke prisen. 

Mandag 11. desember kl. 18.00-18.45: Teamslink her