Fyrste del av folkevaldopplæringa i KIKS går av stabelen i november 2023. 

Me startar opp med webinar som omhandlar Konsesjonskraft IKS; tal og strategi. Deltakarane blir kjent med selskapet og får ein god introduksjon til den viktige oppgåva selskapet gjer på vegne av kommunane. 

Dei to webinarene under er like - me håpar at de finn ein dato som høver. 

Mandag 13. november kl. 18.00-18.45: Teamslink her.

Onsdag 15. november kl. 18.00-18.45: Teamslink her.

Andre del av folkevaldopplæringa går me gjennom lovverk og systemet rundt konsesjonskraft og tek eit djupare dykk i korleis me forvaltar krafta. 

Mandag 27.november kl. 18.00-18.45: Teamslink her

Tredje del vil me ta enda eit skritt ned i materien og sjå vidare på totalbiletet med den informasjonen de har fått i dei foregåande webinara. Me anbefalar alle, spesielt politikarar, å delta på alle tre webinar for best utbytte. 

Mandag 11. desember kl. 18.00-18.45