Velkomen til Konsesjonskraft IKS

Vaktar og forsvarar rettane, tek vare på verdien og fører den attende til deltakarane