Velkomen til Konsesjonskraft IKS

- Vaktar og forsvarar rettane, tek vare på verdien og fører den attende til deltakarane