Vikstølsvatn er magasin for Lislevatn kraftverk og Hanefoss kraftverk.