Kraftverk

Tryland

Konsesjonskraftvolum i KIKS
2,17 GWh
Installert effekt
5,4 MW
Produksjon
25 GWh
Fallhøgde
132 m