Kraftverk

Tjørhom

Konsesjonskraftvolum i KIKS
19,6 GWh
Installert effekt
120 MW
Produksjon
518 GWh
Fallhøgde
158 m
Slukeevne
84 m3/s
Antall aggregat
2