Kraftverk

Tjodan

Konsesjonskraftvolum i KIKS
534 MWh
Installert effekt
110 MW
Produksjon
327 GWh
Fallhøgde
892 m