Kraftverk

Finså

Konsesjonskraftvolum i KIKS
11,58 GWh
Installert effekt
23 MW
Produksjon
147 GWh
Fallhøgde
304 m