Duge kraftverk har reversible turbiner som kan nyttast til å pumpe vatn opp igjen frå Gravatn til Svartevatn, om kraftprisane og fyllingsgraden i Svartevatn tilseier det.