Anlegg

botsvatn

Konsesjonskraft IKS tek ut konsesjonskraft frå ei rekke kraftverk, og til kvart kraftverk er det knytta magasin og vassdrag. Under finn du ei oversikt over magasin, vassdrag og kraftverk og hvilken kommune dei ligg i. Sjå deltakarkommunar for informasjon om kvar enkelt kommune.