KIKS inviterer deltakarar, administrasjonsansatte, porteføljeutvalet, styret, representantskapet og andre interesserte til eit to-dagars seminar om kraftskatter. 

Skatteordningane i vasskrafta er under stadig diskusjon. Konsesjonskraft IKS ynskjer å samle sentrale aktørar i kraftnoreg til eit spennande og interessant seminar om kraftskatter. 

Program 

  • Torsdag 19. november

Kl. 15:00 Styreleiar i KIKS, Jon Rolf Næss, ynskjer velkomen til seminar og til Setesdal
Kl. 15:15 LVK ved Torfinn Opheim: Hvor ligger skatten gjemt?
Kl. 16:00 Niklas Kalvø Tessem frå Kraftfylka - Riktig beskatning av fornybar energi for grønn næringsutvikling
Kl. 17:00 Stormens øye—Andreas Myhre i Entelios om kraftmarknaden

  • Fredag 20. november

Kl. 09:00 Jan Petter Horn i Agder Energi om skattelegging av kraftproduksjon— oversikt over hvilke regler som gjeld i dag og synspunkter på noen av disse
Kl. 10:00 KIKS oppsummering, innspel og diskusjon
Kl. 11:00 Representantskapet