Glenn starta som krafthandlar i KIKS i 2013 og blei tilsett som dagleg leiar i 2016. Han tok over stillinga etter Arne Tronsen. Glenn vil fortsette i stillinga ut august. Lena Kleven Flateland vil fungere som dagleg leiar frå september og fram til styret tilsett ny dagleg leiar.

Konsesjonskraft IKS er eit interkommunalt selskap som forvaltar konsesjonskraft for 19 kommunar og fylkeskommunen i Agder.

 

Kontakt:

Jon-Rolf Næss, styreleiar, tlf. 928 34 567

Glenn Qvam Håkonsen, dagleg leiar, tlf. 99 03 22 44