Styremøte i Konsesjonskraft IKS. 

Innkalling og sakliste kjem ei veke før.