Innkalling og saksliste blir sendt ut ei veke før møtet.