Innkalling og saksliste blir sendt ut til styremedlemer ei veke før møtet.