Styremøte i Konsesjonskraft IKS på Evje. 

Innkalling og sakliste kjem ei veke før.