Innkalling og saksliste blir sendt ut fire veker før møtet.