Innkalling og sakliste vert sendt ut til medlemene seinast 4 veker før, jf. IKS lova.