Økonomi

Utbetalingsprognose 2018 og estimat for økonomiplanperioden

Utbetalingsprognose 2017 2018 2019 2020
KIKS    90 946 000    93 933 000    91 370 000    86 272 000
Aust Agder fylkeskommune    38 600 000    37 063 000    37 063 000    32 009 000
Vest Agder fylkeskommune      8 000 000    12 691 000    12 691 000    14 184 000
Arendal      1 200 000      1 075 000          946 000          903 000
Audnedal          220 000          201 000          201 000          201 000
Birkenes          440 000          413 000          363 000          347 000
Bygland      4 100 000      3 639 000      3 359 000      3 359 000
Bykle    13 200 000    12 389 000    11 504 000    10 619 000
Evje og Hornnes          490 000          435 000          366 000          331 000
Flekkefjord      1 000 000      1 350 000      1 350 000      1 350 000
Froland      2 900 000      2 630 000      2 210 000      1 999 000
Grimstad      1 000 000          868 000          764 000          729 000
Hægebostad            16 000            17 000            17 000            17 000
Iveland      2 000 000      1 854 000      1 557 000      1 409 000
Kristiansand            30 000            43 000            43 000            43 000
Kvinesdal      3 000 000      3 580 000      3 580 000      3 580 000
Lindesnes          120 000          128 000          128 000          128 000
Marnardal      1 200 000      1 128 000      1 128 000      1 128 000
Sirdal          900 000      1 320 000      1 320 000      1 320 000
Valle      5 930 000      6 207 000      6 207 000      6 207 000
Vennesla      1 900 000      2 169 000      2 169 000      2 169 000
Åmli      2 300 000      2 055 000      1 726 000      1 562 000
Åseral      2 400 000      2 678 000      2 678 000      2 678 000

 

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk