Økonomi

Inntekter utbetalt til deltakarane for 2012, 2013 og 2014.

Deltakar 2012 2013 2014 
Aust-Agder fylkeskommune 69 810 000 73 127 000 65 042 000
Bykle kommune 19 374 000 19 190 000 18 587 000
Valle kommune 8 954 000 8 721 000 8 234 000
Bygland kommune 6 500 000 6 613 000 5 761 000
Evje og Hornnes kommune 796 000 785 000 687 000
Iveland kommune 2 975 000 3 386 000 2 943 000
Åmli kommune 3 422 000 3 741 000 3 287 000
Froland kommune 4 212 000 4 764 000 4 157 000
Birkenes kommune 745 000 708 000 641 000
Arendal kommune 1 745 000 2 046 000 1 764 000
Grimstad kommune 1 391 000 1 652 000 1 420 000
  119 924 000 124 733 000 112 523 000 

 

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk